Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Vážení rodičia,

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy prednostne pre deti:

  • zdravotníkov
  • záchranárov
  • hasičov
  • príslušníkov policajného zboru
  • príslušníkov ozbrojených síl
  • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
  • nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

 

Na základe už predbežne telefonicky zisťovaných počtov deti, rodičom ešte upresníme :

– organizáciu MŠ

– prevádzkové hodiny MŠ

– prípadnú potrebnú zmenu zadelenia deti na iné elokované pracovisko

– iné

 

Tieto informácie Vám poskytneme až  budúci týždeň / streda, štvrtok/, až po stretnutí s pánom starostom .

Na stiahnutie budú zverejnené aj potrebné tlačivá pri návšteve dieťaťa MŠ, ktoré si každý rodič musí vyplniť a odovzdať .

 

Za pochopenie ďakujeme.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ