DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE UŽ OSOBNE ALEBO ELEKTRONICKY ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ ŽIADAME
VÁS, ABY STE DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA
UŽ ELEKTRONICKY NEZASIELALI
1. Aktuálny termín na osobné dodatočné doloženie lekárskeho potvrdenia vám
oznámime na našej stránke a taktiež bude aktuálne oznam vyhlásený obecným
rozhlasom.
2. Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )
3. Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.
Ďakujem za pochopenie
Milka Hubertová,
riaditeľka MŠ