Zapoj sa do súťaže aj ty doma – Fair Play Art Contest

Milé deti a milí rodičia,

Keďže počas školského roka sa zapájame s našimi deťmi v MŠ aj do výtvarných súťaží v tejto momentálnej situácií by som vám chcela dať do pozornosti možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže tentokrát z domu s vašimi deťmi /Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Medzinárodným výborom fair play (CIFP)/

Súťaž je otvorená pre deti z celého sveta vo veku do 5 rokov, 6-14 rokov a nad 15 rokov.

Témy súťaže sú nasledovné:

  • Čo robíte proti šíreniu pandémie COVID-19?
  • Čo vás robí čestným hráčom?
  • Ako športujete v súčasnosti?

Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 30. apríla 2020.

Súťažné príspevky môžu byť kreslené, skicované alebo maľované na papier alebo na kartón. Svoje diela môžete poslať mailom, alebo jednoducho vyhotovte fotografiu z vášho príspevku a pošlite prostredníctvom aplikácie Instagram alebo Messenger.

Nezabudnite uviesť vaše meno, vek a krajinu.                                                                                    Zaslaním príspevku dávate zároveň súhlas s jeho uverejnením.

Keďže momentálne je menej komplikované ak práce vašich detičiek budete posielať individuálne nižšie sú kontakty pre odoslanie výtvarných prác :

  • Email: communications@fairplayinternational.org
  • Messenger: International Fair Play Committee
  • Instagram: instagram.com/fairplayinaction

Verím, že spolu doma budete mať dobré nápady 😊, ktoré zároveň môžete poslať aj nám do MŠ na adresu : materskaskola@msdl.sk

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ