Dôležitý oznam – vyzdvihnutie osobných vecí detí zo skriniek

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom , aby si prišli vyzdvihnúť všetky osobné veci svojich deti zo skriniek v šatniach v Materskej škole Brezová a jej všetkých elokovaných pracovísk dňa 21.4. -utorok , v čase od 8.00- 10.00 hod. a zároveň aby doniesli aj posteľné prádlo, ak ho ešte neodovzdali.

Žiadame rodičov, aby sa v budove MŠ zdržali minimálne nevyhnutný čas potrebný na vyprázdnenie skrinky a na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení- /rúško a
rukavice /.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ