Prerušenie prevádzky – oznam

Oznamujeme rodičom,
že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírus – COVID – 19 zasadal dňa 09.03.2020 Krízový štáb obce Dunajská Lužná, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia.
Na základe záverov Krízového štábu pristupuje obec Dunajská Lužná  počnúc dňom 10.03.2020 predbežne do 17.03.2020 vrátane, k opatreniam :
  • Prerušenie výučby v školských zariadeniach so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce a to aj prerušenie prevádzky v Materskej škole Brezová 738/27 a jej elokovaných pracoviskách.
  • Ďalšie informácie ohľadom prevádzky v MŠ a jej elokovaných pracoviskách vám aktuálne oznámime na našej web stránke msdl.sk v pondelok 16.3.2019
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ