informácie k prerušeniu vyučovania a k OČR

Vážení rodičia, a zamestnanci MŠ

-v priloženom dokumente je  časť usmernenia pre MŠ  ministerky školstva zo dňa 12.3. 2020.

-v priloženom linku je k dispozícii informácia o OČR a žiadosť OČR

priložené súbory:
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ