Informácia o úhrade poplatkov za MŠ na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ

Vážení rodičia,
  1. Poplatok – školné za pobyt v MŠ za apríl / 2020, ktorý ste už uhradili bude presunutý na ďalší mesiac po skončení opatrení a návrate do materskej školy.
  2. Ak máte už platby vykonané dopredu do júna /2020 , tieto budú presunuté na ďalšie mesiace po skončení opatrení a návrate do materskej školy a zostatok vám bude vrátený.
  3. V prípade , že platby za mesiac apríl/2020 ste ešte nevykonali , trvalý príkaz si v takom prípade zrušte.
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ