Vzdelávacia aktivita – Zafarbený ľad

Výkonový štandard:
96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
179Ovláda základy miešania farieb.
182Hravo experimentuje s farbami.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Rozširovať aktuálne predstavy detí o vybraných prírodných javoch a spolu s deťmi  ich skúmať
Aktívne sa podieľať na experimente; poznávať viacerými zmyslami
Spoznávať vlastnosti ľadu v rôznych podmienkach
Fixovať vedomosti o zmiešavaní farieb.

Popis aktivity:
Predchádzajúci deň sme si do nádob na ľad naliali zafarbenú vodu (použili sme potrav. farbivo) – modrú, žltú, červenú – čiže základné farby – a dali zamraziť.
V deň aktivity sme si nachystali misky a farebné kocky ľadu. Deťom som dávala otázky typu: „Aká farba, si myslíte, že vznikne, ak zmiešame modrú a červenú“? „Z akých dvoch farieb získame zelenú?“
V ďalších dvoch miskách boli kocky ľadu – jednu sme posolili, do druhej pridali cukor. Deti som vyzvala, aby sa pokúsili odhadnúť, ktorá z kociek sa skôr roztopí. Všetky tipy sme zapísali :o)

Prvé výsledky sme mohli pozorovať už po pár minútach

Tak a tu je dôkaz: deti sa presvedčili o tom, že soľ naozaj viac napomáha topeniu ľadu (práve preto sa cesty v zime „necukrujú“, ale solia :o)

V iných miskách boli rovnaké kúsky ľadu, no jeden sme nechali voľne na stole, druhú misku sme položili na teplý radiátor. V tomto prípade boli všetky tipy detí správne :o)

Na záver sme ľady použili na maľovanie – deti si to naozaj užili :o)