Vzdelávacia aktivita – Recy kŕmidlo pre vtáčiky

Výchovno-vzdelávací cieľ aktivity:
V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník /obdĺžnik/ .
Apelovať na recykláciu a znovu využitie odpadu.
Posilňovanie drobného svalstva rúk.

Pomôcky : pšenica, jačmeň ,orechy ,hrozienka , proso , priehľadná uzatvárateľná nádoba , hrnček ,PET fľaša 5l ,samolepiaca fólia

Popis aktivity:
Do priehľadnej nádoby sme postupne nasypali všetko „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky, deti sa oboznamovali s jednotlivými druhmi a ich názvami pšenica, jačmeň ,orechy, hrozienka , proso .

Na pripravenú PET fľašu (vyrezaný otvor) deti nalepovali geometrické tvary zo samolepiacej fólie ,jednotlivé tvary deti pomenovávali – aký tvar ideš nalepiť ?

Cez vyrezaný otvor sme vhadzovali potravu pre vtáčiky – posilňovanie drobného svalstva rúk.

Na záver som poukázala na recykláciu a znovu využitie odpadu , vyzvala deti ,aby aj oni doma podobným spôsobom využili nepotrebný „odpad“ a premenili ho na užitočnú vec.
Kŕmidlo sme zavesili na školskom dvore .Pravidelne chodíme kontrolovať koľko už vtáčiky vyzobkali a či už môžeme doplniť „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky .