Vzdelávacia aktivita – Nepravý sneh

Výkonový štandard:
Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Posilňovať svalstvo rúk; skvalitňovať jemnú motoriku
Aktívne sa zapájať pri experimentovaní; pracovať podľa návodu

Popis aktivity:
Túto zimu nie a nie nasnežiť, tak sme sa s predškolákmi rozhodli zahanbiť Pani Zimu – vyrobili sme si sneh sami :o)
Príprava na výrobu nášho snehu nebola náročná. Balenie sódy bikarbóny sme dali v predchádzajúci deň zamraziť. Nachystali sme si studenú vodu. Sódu deti nasypali do väčšej misy. Deti sa jej mohli dotknúť, ovoňať ju; zopakovali sme si, kde všade sa používa.

Ďalším krokom bolo pomalé prilievanie studenej vody.

Lyžicou, potom aj rukami, sme vypracovali akoby „cesto“.

Rozdelili sme sa do skupiniek a mohli sme začať modelovať snehuliakov. Deti porovnávali vlastnosti sódy pred a po pridaní vody a tiež to, aký je rozdiel medzi naozajstným a tým našim snehom.

Po skončení modelovania sme neodolali a snehuliakov „roztopili“ pomocou octu. Túto chemickú reakciu už deti poznali z predchádzajúcich pokusov, no tešili sa, ako keď sme to skúšali po prvýkrát :o)