SFÉRICKÉ KINO

V dňoch:
2.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738
2.3.2020 o 10.00 hod. – MŠ Orechová 2954/105
3.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 417
4.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
zavíta do našej škôlky SFÉRICKÉ KINO.