Výchovno – vzdelávacia aktivita “Na lekára”

Spoznávať základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár )

Pomôcky : rýchloobväzy , obväzy , striekačky ,leukoplast , rukavice ,rúška , plášť, stetoskop… atď .

Krátkym príbehom – motiváciou som deťom priblížila ako bude hra prebiehať. Ukázali sme si a pomenovali pomôcky ,deti sa oboznámili s ich využitím.

Pripravili sme si čakáreň a určili sme si pravidlá hry : lekár vyzve pacienta menom ,ten prichádza do ordinácie , pozdraví sa, lekár sa opýta čo pacienta trápi atď. / formovanie komunikačných zručností /

Lekár pacientovi ošetril „boľačku“ – zaviazal , zalepil , popočúval hračkárskym stetoskopom či srdiečko správne búcha ,pichol injekciu atď.

Vlastný tlkot srdiečka si každý skutočným stetoskopom /s pomocou uč. / popočúval sám.

Deti si krásne striedali úlohy v hre (lekár – pacient). Hra sa im veľmi páčila a nechcelo sa im ju ukončiť .

Precvičili sme si trpezlivosť , striedanie úloh v hre, komunikačné a poznávacie zručnosti ,priblížili sme si prácu lekára a dodali sme si vzájomne odvahy na návštevy lekárov do budúcnosti.