MIKULÁŠ

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

každý rok nosievaš do okien dary.

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti!

 

 

 

 

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta MIKULÁŠ. Mikulášsku nádielku bude
rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom.

  • 4.12.2019 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738 + MŠ Orechová 2954/105

  • 4.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417

  • 5.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394