Sokoliari

V piatok 18.10.2019 o 10.00 hod. (MŠ Lipnická 3155/118A, MŠ Lipnická 394, MŠ Lipnická 417)

a v pondelok 21.10.2019 o 10.00 hod. (MŠ Brezová 738, MŠ Orechová 2954/105) privítame v našej škôlke SOKOLIAROV.