Slovenský červený kríž

Dňa 9.4.2019 nás v našej škôlke navštívi pani Halasová zo Slovenského červeného kríža s ukážkami prvej pomoci.

  • MŠ Brezová – 8.30 hod.
  • MŠ Lipnická 3155/118A – 9.15 hod.
  • MŠ Lipnická 417 – 10.00 hod.

(predškoláci + stredňáci)