Živé zvieratká

V dňoch:

1.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Brezová 738
3.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
4.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Lipnická 417

zavítajú do našich škôlok živé zvieratká.