Pokus: Farby v mlieku

Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – rozpúšťanie potravinárskej farby, miešanie kvapalín, pozorovanie vplyvu saponátu na povrch kvapalín.

Pomôcky: voda (4-krát 10 ml), potravinárska farba v prášku (4 druhy), mlieko (100 ml), saponát (na umývanie riadu), vatové tyčinky, kvapkadlá (4 ks), misky, lyžica, kadičky.

Na spestrenie týždňa s témou „Farby a tvary okolo nás“, som si pripravila niekoľko pokusov a jeden z nich sú aj „Farby v mlieku“.

Postup práce:

  1. Najprv som nasypala do kadičiek potravinársku farbu. Potom deti pridali k farbe vodu, premiešali a pozorovali rozpúšťanie farby vo vode. Deti som upozornila, že sýtosť vzniknutého roztoku závisí od množstva pridanej potravinárskej farby v prášku.
  2. Na dno misiek som naliala mlieko (asi do výšky 1 cm). Deti skúmali vlastnosti mlieka, rozprávali sme sa o jeho význame.
  3. Potom deti nakvapkali do mlieka po päť kvapiek zafarbenej vody. Pozorovali, čo sa udialo. Mlieko sa začalo farbiť.
  4. Vatovou tyčinkou namočenou do saponátu sa deti opatrne dotýkali hladiny mlieka i farebných škvŕn. Pozorovali sme ako saponát vplýva na povrch kvapalín.

A čo sa udialo? Saponáty znižujú povrchové napätie kvapalín, a preto dochádza k rozptýleniu farbiva po celom povrchu mlieka.