Pokus: Dúhová čaša – farbenie soli

Výchovno-vzdelávací cieľ: Opísať vybrané prírodné javy a podmienky ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – farbenie soli práškom z otretej kriedy, presýpanie tuhej látky, vytváranie vrstiev nasypaním farebnej soli do nádoby.

Pomôcky: soľ (1 odmerka), farebná krieda (4 – 6 farieb), list papiera, kadička na soľ, poháre.

Na spestrenie týždňa s témou „Farby a tvary okolo nás“, som si pripravila niekoľko pokusov a jeden z nich je aj „Dúhová čaša“.

Postup práce:

  1. Najprv som nasypala odmerkou soľ do kadičky. Potom deti odmerkou vysypali soľ na papier položený na podložnej tácke. Porozprávala som im o jej používaní pri varení i na posýpanie chodníkov v zime. Nezabudla som im zdôrazniť, že soľ je vo veľkom množstve pre náš organizmus škodlivá. Niektorí odvážlivci si mohli vyskúšať aj chuť slanosti soli na jazýčku.
  2. Deti si vybrali farebnú kriedu a ja som im povedala, aby sa pokúsili kriedou zafarbiť soľ. Deťom, ktorým sa to nedarilo, som ukázala ako treba kriedu trieť po soli.
  3. Vyzvala som deti, aby zafarbenú soľ sa pokúsili vysypať do pripravených pohárov. Spoločne sme nato prišli, že najlepší a najrýchlejší spôsob, ako nasypať zafarbenú soľ do pohára, je zdvihnúť konce papiera, aby sa sformovala do kôpky.
  4. Deti postupne farebnými kriedami zafarbili ďalšie kôpky soli, ktoré následne nasypali do pohára tak, aby vznikli rôznofarebné vrstvy.

„Dúhové čaše“ sme využili na výzdobu našej šatne v škôlke.