Pokus: Cukríková dúha

Pomôcky: cukríky Skittles, tanier, voda

Tento týždeň sme sa s deťmi v triede rozprávali o geometrických tvaroch a o farbách. Na začiatku týždňa som im sľúbila prekvapenie – pokus, ktorý si spolu urobíme v piatok. Nepovedala som im viac, iba to, že uvidíme jednu netradičnú dúhu.

Porozprávali sme sa teda, kedy vidíme na oblohe dúhu a aké má farby, hovorila som im aj o tom, aké farby vzniknú, keď zmiešame základné farby.

Potom som vybrala balíček Skittles cukríkov. Deti zostali prekvapené a pýtali sa, či ich budeme jesť 😊. Sľúbila som, že neskôr áno, ale najskôr si s nimi urobíme sľúbený pokus.

Deti som rozdelila do skupiniek, aby si mohli pokus vyskúšať viaceré a videli ho zblízka a vyzvala ich, aby poukladali cukríky na pripravenú misku do kruhu tesne jeden vedľa druhého. Povedala som im, aby nedávali cukríky rovnakej farby vedľa seba.

Potom deti naliali do misky vodu z pohárika. Nie veľa, iba tak, aby boli cukríky trochu namočené. Tie za chvíločku začali púšťať farbu a začala sa pred našimi očami vytvárať krásna farebná dúha. Deti boli prekvapené a nadšené, porovnávali si navzájom svoje dúhy, pretože každej skupinke vyšla trošku inak, keďže si inak poskladali cukríky.

Na záver som im dovolila cukríky zjesť a vnemový aj chuťový zážitok bol dokonalý 😊