Sférické kino

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta sférické kino. Premietať sa bude edukačný film s názvom

Vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci.

www.sferickekino.sk

  • MŠ Brezová 738 – 12.2.2019 o 9.30 hod.
  • MŠ Lipnická 417 – 13.2.2019 o 9.30 hod.
  • MŠ Lipnická 3155/118A + 394 – 14.2.2019 o 9.30 hod.