Pokus – Lepkavý ľad

Pomôcky: ľadové kocky, nádoba s vodou, misky, kuchynská soľ, kúsky bavlnky

Tento týždeň nás škôlkarská téma „Voda, sneh a ľad“ sama nabádala na ďalší experiment :o) O chvíľu sa zo všetkých stanú malí kúzelníci…

Deti mi pomohli pripraviť pomôcky – misku s vodou, nádobku s ľadom, soľ, menšie misky. Keď som im podala nastrihané špagáty, začali ma zahŕňať zvedavými otázkami. Rozprávali sme sa o tom, ako a kedy sa voda zmení na ľad, kedy sa ľad už začne topiť a pod..

Deti mali pred sebou misku, do ktorej si naliali vodu a následne vložili kocku ľadu. Vyzvala som ich, aby sa kocku pokúsili vybrať pripraveným kúskom motúza. Po pár pokusoch pokrčili plecami – „nedá sa“.

Na rad prichádza soľ. Niektorí už vedeli, že soľ dokáže urýchliť rozpúšťanie ľadu.

Deťom som navrhla, aby špagát na kocke posolili a počítali (do 10; ale minimálne 10x). Zvládli to :o)

Potom už len stačilo potiahnuť motúz…a…tadaaaa, kocka ľadu ostala na ňom visieť.

PS: Ak budete tento pokus robiť doma, odporúčam urobiť veľa ľadových kociek – deti ho chceli viackrát opakovať :o)