2% daní za rok 2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte ,aby sme vás oslovili a uchádzali sa o vaše 2%  daní za rok 2018 .

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich deti.                                                                                        Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získavame sú  použité na skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia v našej MŠ.

Ak postupovať v prípade ak sa rozhodnete, že venujete 2%  našej materskej škole :

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník) :

  1. vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2019. / alebo odovzdá triednej učiteľke v materskej škole

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov…“

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.   

     3.najneskôr do 30. apríla 2019 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska / alebo odovzdá triednej učiteľke v materskej škole/

      Pozn.: Do kolónky rok, sa píše : 2018.

Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo osobne odniesť na daňový úrad.

Všetky potrebné tlačiva si v prípade záujmu môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo na www.msdl.sk   v časti : tlačivá

Za ochotu vopred ďakujeme.

Milka Hubertová

riaditeľka Materskej školy