Pokus: Šumivý ľad – alebo šaty pre vílu Jasmínku

Pomôcky: ľadová drť, vo vode rozpustené potr. farbivo, sóda bicarbona, ocot, pipety, plytká väčšia nádoba, menšie kadičky.
Deťom som porozprávala krátky príbeh o víle Jasmínke, ktorá mala biele ľadové šaty a veľmi túžila po farebných. Pýtala sa zvieratiek v lese a tie jej poradili, že práve dúha jej môže pomôcť – darovala jej tri farby: červenú, modrú a žltú.
„Deti, myslíte, že z týchto farieb vieme vyrobiť dúhové „šaty“?“ spýtala som sa detí… V menších kadičkách som už mala nachystané potr.farby zmiešené s octom. Deti skúmali farbu, vôňu (či skôr zápach); rozprávali sme sa, kde všade sa ocot používa. Do plytkej nádoby s ľadovou drťou (ktorej sa deti mohli dotýkať) sme vmiešali sódu bicarbonu a prekryli ju drťou. Predtým, ako deti postupne prilievali farebnú octovú vodu odhadovali, aká „nová
farba“ vznikne. Efekt bol o to zaujímavejší, že farby šumeli :o) Pozorovali sme, ako ľad začal reagovať, keď sme prisypali ešte viac sódy.
Pokusom boli také nadšené, že zavolali deti z vedľajšej triedy na návštevu.
Deti nakoniec skonštatovali, že Jasmínka by bola určite spokojná :o)