Návšteva rímsko-katolíckeho kostola

V rámci témy Úcta k starším sme navštívili rímsko-katolícky kostol v Dunajskej Lužnej. Deti spoznávali kultúru starých rodičov. Po kostole nás sprevádzala babka naseho Samka P. V kostole  práve prebiehala výstava jesenného zberu úrody a darov Zeme.