Návšteva Obecného úradu

Deti sa oboznámili s významom úradu, akú plní úlohu pre občanov, čo všetko môžeme na úrade vybaviť apod. Tiež tam navštívili výstavu umeleckých diel detí zo ZŠ.