Rodičovské združenie

Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

10.9.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
11.9.2018 – MŠ Brezová 738
12.9.2018 – MŠ Lipnická 417

Začiatok vždy o 17.00 hod.