Prerušenie prevádzky MŠ

V čase od 23.07.2018 do 31.08.2018 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.
3.9.2018 – začiatok nového školského roka

V mene celého kolektívu vám želám pekné a slnečné leto.

 

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy