Návšteva ZŠ

V dňoch:
18.6.2018 – MŠ Brezová 738 + MŠ Lipnická 417
19.6.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A

ideme S PREDŠKOLÁKMI v dopoludňajších hodinách na návštevu do ZŠ.

Deti si budú môcť vyskúšať, ako sa sedí v naozajstných školských laviciach.

Privítajú ich prváci spolu s pani učiteľkami.