„Vráťme knihy do škôl“

V marci, ktorý je označovaný ako mesiac knihy, sa naša materská škola rozhodla

podieľať na projekte „Vráťme knihy do škôl“, ktoré pripravilo občianske združenie Učenie s úsmevom.

Keďže detičky ešte nevedia čítať, pani učiteľka im prečítala rozprávku, podľa ktorej kreslili obrázky. Detské práce sme priebežne elektronicky posielali do súťaže.

Deťom sa projekt veľmi páčil – kým čakali na novú rozprávku, už si brali farbičky :o)

Pri vyhlasovaní víťazov sa šťastie usmialo na našu predškoláčku Selestinu Gardoš, ktorá nakreslila obrázok podľa rozprávky „Černokňažník“ z knihy Kráľ času.

Srdečne gratulujeme!