Pokus “Tancujúce hrozienka”

Deti do pripraveného odmerného valca s vodou prisypali sódu bicarbónu. Povedali sme si o jej vlastnostiach a kde sa bežne používa.
Sledovali sme, čo sa stane po zmiešaní s vodou. Do roztoku pridali kúsky sušených hrozienok, ktoré klesli na dno. Detí som sa pýtala, ako by sme tie hrozienka roztancovali. Skúšali sme spievať Tancuj, tancuj, no nepomohlo :o) Deťom som dala kolovať kadičku s octom. Deti skúmali farbu aj zápach. Pomaly sme obsah nádobky vliali do valca. Časť roztoku vyšumela a hrozienka sa dali do pohybu. Zvedavcom som vysvetlila, že ak sa zmieša sóda b. s octom, vznikne plyn – bublinky, ktoré sa zachytia na hrozienkach a vynášajú ich ku hladine a potom klesnú ku dnu.