Čítanie predškolákom

V rámci spolupráce so ZŠ prídu dňa 18.4.2018 v dopoludňajších hodinách do našich škôlok žiaci

2. ročníka, aby predškolákom prečítali rozprávku.