Pesnička je liek

Milí rodičia a milé deti,

do našich škôlok zavíta ujo Viktor so svojim hudobno-zábavným
programom „Pesnička je liek“.

26.3.2018 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A
26.3.2018 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417
27.3.2018 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738