NOC a DEŇ – Môj krásny deň (Zážitkové učenie)

Nemenná následnosť dňa a noci – pohyb slnka a mesiaca
Cieľ: Utvorenie si prvotných predstáv o čase a striedaní dní a nocí
Ako na to:
Rozdelili sme si krabicu na polovicu. Jednu polovicu deti maľovali na čierno a druhú polovicu na modro. Medzitým deti vystrihovali hviezdy, mesiac, slnko, oblaky, maľovali našu Zem na polystyrénovú guľu.
Spoločnou prácou sme nalepili vystrihnuté hviezdy, mesiac, slnko a oblaky do stredu sme zapichli našu Zem a rozsvietili baterku zo strany Slnka.
Záver: Naučili sme sa, že Slnko osvetľuje vždy len časť Zeme – na osvetlenej časti Zeme je DEŇ a na neosvetlenej časti Zeme je NOC
Niekoľko fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii.