2% z daní za rok 2017

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte ,aby sme vás oslovili a uchádzali sa o vaše 2% z daní za rok 2017. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich deti. Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia v našej MŠ.

Tlačivo k poukázaniu 2 % z Vašich daní nájdete na stiahnutie v sekcii Dokumenty – Tlačivá, pod linkom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane prípadne v šatniach materskej školy.  Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo osobne odniesť na daňový úrad.

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ