Predstavenie “ZIMNÁ ROZPRÁVKA”

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta divadielko BABADLO s predstavením

„ZIMNÁ ROZPRÁVKA.“

29.1.2018 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A
29.1.2018 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417 + MŠ Lipnická 394
31.1.2018 o 10.30 hod. – MŠ Brezová 738