KARNEVAL

VŠETKÝM DEŤOM – VEĽKÝM, MALÝM NA ZNÁMOSŤ SA
DÁVA, ŽE SA PRE VÁS  VŠETKÝCH CHYSTÁ NEVÍDANÁ
SLÁVA. NECH SI NA TÚ OSLAVU KRÁSAVCI A KRÁSKY
PRICHYSTAJÚ DOPREDU NA KARNEVAL MASKY.

V dňoch:  13.2.2018 – MŠ Lipnická 417
                  14.2.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
                  15.2.2018 – MŠ Brezová 738

BUDEME MAŤ S DEŤMI V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH
KARNEVAL PLNÝ SÚŤAŽÍ, ZÁBAVY A TANCA.

 

Občerstvenie je vítané.