Karneval na ľade

Milí rodičia,

pozývame Vás na záverečnú otvorenú hodinu
(karneval na ľade) z kurzu korčuľovania.

Kedy: 8.2.2018 od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Kde: hokejová hala HAMIKOVO (Hamuliakovo)

Tešíme sa na Vás!