Červený kríž

Dňa 9.10.2017 (pondelok) privítame v našej MŠ pracovníkov Slovenského Červeného kríža, ktorí PREDŠKOLÁKOM porozprávajú, ako správne poskytnúť prvú pomoc. 

Rozprávanie bude doplnené názornými ukážkami.

 

MŠ Brezová 738                  9.00 hod.

MŠ Lipnická 417                  10.00 hod.

MŠ Lipnická 3155/118       10.45 hod.