ZRPŠ – oznam

V dňoch:

11.9.2017 o 16.45 hod. – MŠ Brezová 738
12.9.2017 o 16.45 hod. – MŠ Lipnická 3155/118 + 394
13.9.2017 o 16.45 hod. – MŠ Lipnická 417

sa uskutoční stretnutie rodičov.